top of page

הקונספט הרעיוני של הפרויקט הוא לעצב ולתכנן הוטל כמרכז נפש

.הפרויקט מתבסס על הערך העליון שיש באמונה

חברת יוניקלו הובילה אותי לעצב לפי ערכי הזן ביפן, היופי בפשטות

.המטרה לא חשובה, חשוב להתבונן ולראות את הסדקים

אמונה היא מרכז הנפש, הסנטר, ובאמצעות האמונה האדם מובל בחייו

הפרויקט ממוקם בנמל תל אביב, עיר ללא הפסקה, מיקום הפרויקט

מייצר דיסוננס בין העיר הסואנת לבין הקונספט הרעיוני

"ששואף לייצר ניתוק וחיבור אל האני הפנימי, קבלת "אני מאמין

.הדגשת אמת החומר וחיבור לחומרים טבעיים

  חברת יוניקלו

 נחשבת לחברה אשר הולכת לפי אמונות וערכים שהחברה עצמה מובילה בעולם. לשנות את הבגדים , לשנות חוכמה קונבנציונלית , לשנות את העולם

ולשנות את העתיד שלנו באמצעות הכוח של הלבוש .                                  עקרונות וערכי החברה מייצרים מאין "אמנה" שלפיה החברה פועלת ושואפת להנחיל עקרונות וערכים אלו על מנת לשנות את העולם

8.jpg

  העקרון הראשון

הינו דינמיקה מרכזית חברתית שמטרתה לייצר מרחב ציבורי המאפשר חיבורים בין מאמינים שונים. האמונה במרכז המערכת התכנונית, "הסנטר", המדגישה את מרכז הפרויקט ואת האדם במרכז הפרויקט ומייצרת תחושה שהכל קורה מסביבך

1.jpg

  העקרון השני

הינו דינמיקה תנועתית. יצירת תנועה סביב המערכת המרכזית, האמונה, באמצעות שימוש באמת החומר, הדגשת סדקים ושברים של חומרים שונים והשימוש בהם ליצירת מעברים המתנקים בין הציבור לפרט

5.jpg
bottom of page